Jak zrobić przepuszczalną glebę

Prezentowany tekst jest efektem naszych działań w partnerstwie z justdiy.pl

Możesz się zastanawiać, jak zrobić przepuszczalną glebę. Przepuszczalność jest ważna dla roślin. Im wyższa przepuszczalność, tym lepsza jest twoja gleba. Przepuszczalność gleby jest mierzona za pomocą gradientu hydraulicznego, który jest taki sam jak prędkość przepływu wody. Gradient hydrauliczny jest równy długości x szerokości porów w glebie. Należy pamiętać, że im bardziej przepuszczalna jest gleba, tym łatwiej jest roślinom pobierać wodę i pożywienie z powietrza i wody.

Istnieje wiele sposobów na określenie przepuszczalności gleby, w tym wizualne przewodniki dostarczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Przewodniki te pokazują różne metody pomiaru przepuszczalności gleby i jak dokładne są. Gleba składa się z różnych elementów, takich jak glina, muł i materia organiczna. Gleba z większą ilością piasku ma większą przepuszczalność niż gleba z większą ilością gliny lub mułu. Im wyższy procent piasku w glebie, tym większa przepuszczalność.

Przepuszczalność można zmierzyć, obserwując ilość wody, która przepływa przez otwór w glebie. Wyniki badania zależą od dokładności współczynnika przepuszczalności, który jest liczbą metrów na sekundę. Im wyższy współczynnik, tym gleba jest bardziej przepuszczalna. Czysta glina i piasek mają współczynnik 0,05 cm/h, a gleba o współczynniku 5,0 cm/h lub większym będzie bardziej przepuszczalna.

Typowo umiarkowanie przepuszczalne jest podłoże o umiarkowanie drobnej strukturze. Jego tekstura składa się z dużych porów i jest twarda, gdy jest wilgotna i twarda, gdy jest sucha. Korzenie roślin rosną w glebie o średniej strukturze. Warstwa kompostu i starego obornika może zwiększyć jej przepuszczalność. Dodając materiał organiczny do gleby, można pomóc jej utrzymać więcej wody i składników odżywczych. To również sprawia, że gleba jest zdrowsza.

Oprócz dodawania gleby, aby uczynić ją bardziej przepuszczalną, materiały brukowe o wysokiej przepuszczalności mogą również zmniejszyć skutki efektu wyspy ciepła. Kiedy miejsca mają wysoki stosunek nieprzepuszczalnych powierzchni, wymagają więcej energii do chłodzenia. Aby przeciwdziałać skutkom takich powierzchni, należy zwiększyć ich przepuszczalność. Można również zastąpić istniejące powierzchnie materiałem przepuszczalnym. Inną opcją jest zainstalowanie francuskiego drenażu. Francuski drenaż jest rowem wypełnionym kamieniem lub żwirem. Ten rów może skierować przepływ wody burzowej z chodnika do naturalnego systemu odwadniającego.

Cover cropping jest kluczowym elementem w tworzeniu z gleby bardziej przepuszczalnej powierzchni. Zazwyczaj nie można zastosować całego azotu przed sadzeniem w wolno przepuszczalnych glebach. Należy zastosować około jednej trzeciej lub połowy całkowitej ilości azotu przy sadzeniu, a resztę zastosować jako sidedressings. Silny wzrost wegetatywny zwiększa potencjalne problemy związane z uprawą tytoniu na przepuszczalnej powierzchni. Kluczem jest wybór rośliny okrywowej, która ma długie korzenie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane