Jak poprawnie zrobić bibliografię

Jak poprawnie zrobić bibliografię

Prowadzenie bibliografii źródeł jest świetnym sposobem na upewnienie się, że zawarłeś w niej wszystko, czego potrzebujesz, aby ukończyć swoje zadanie. Tworzenie bibliografii wymaga trochę uwagi do szczegółów i używania właściwego systemu cytowania. Jeśli nie jesteś pewien, jakiego systemu użyć, sprawdź wymagania swojego nauczyciela i poproś o przykład. Dobrym źródłem szybkiego odniesienia jest Purdue Online Writing Lab. Możesz również sprawdzić przewodnik po stylu MLA, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Ogólnie rzecz biorąc, przewodnik po stylu MLA ma dziewięć podstawowych elementów. Istnieje jednak wiele wyjątków, więc upewnij się, że sprawdziłeś swoje źródła pod kątem przewodnika stylu przed napisaniem bibliografii. Na przykład, słowo „References” jest powszechnie stosowanym skrótem. Ponadto, prace opublikowane na różnych platformach mogą być przywoływane przy użyciu systemu kontenerów.

Podręcznik stylu MLA posiada również wytyczne dotyczące cytowania kompletnych prac. Jednakże, kompletne dzieło nie jest konieczne dla pierwszego odniesienia w bibliografii. W przypadku kolejnych odniesień do tekstu, autorzy powinni być wymienieni alfabetycznie, a ich stopnie naukowe i publikacje powinny być podane w nawiasach. Jeśli musisz powołać się na więcej niż dziesięciu autorów, pamiętaj o zastosowaniu harwardzkiego systemu referencji.

Najczęstszym błędem popełnianym przez studentów podczas cytowania źródeł jest pominięcie najważniejszych informacji. Na szczęście jest to błąd stosunkowo łatwy do uniknięcia. Zaleca się, abyś wymienił każde źródło, z którego korzystasz w swojej bibliografii. Ważne jest również, aby prowadzić listę źródeł w trakcie pracy, aby niczego nie zapomnieć.

Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie bibliografii jest użycie programu Microsoft Word. Microsoft Word ma kilka wbudowanych przewodników po stylach, które ułatwiają tworzenie bibliografii. Word posiada również samouczek, jak tworzyć bibliografię. Jeśli nie tworzyłeś bibliografii przez jakiś czas, możesz być zaskoczony, jak łatwo jest to zrobić. Istnieje kilka innych wskazówek dotyczących tworzenia bibliografii, takich jak układanie źródeł w porządku alfabetycznym. Używanie znacznika Hanging Indent jest świetnym sposobem na upewnienie się, że twoja bibliografia jest łatwa do odczytania. Pozwala on również na dostosowanie wcięć wpisów bibliograficznych.

System Harvarda jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym systemem referencji. Istnieje jednak kilka innych systemów cytowania, które mają swoje zalety. Na przykład przewodnik po stylu MLA zaleca stosowanie nieco innego systemu. Jednak nadal zaleca się stosowanie systemu harwardzkiego, aby uniknąć nadmiarowości. Inną przydatną wskazówką jest sprawdzenie formatowania źródła z przewodnikiem stylu, którego używasz. Jeśli nie używasz poprawnego systemu cytowania, możliwe, że twoja bibliografia nie będzie się podobać czytelnikom.

Arkusz bibliograficzny Science Buddies jest świetnym narzędziem dla studentów, którzy potrzebują pomocy z tego typu zadaniami. Oprócz pokazania wielu sposobów formatowania bibliografii, zawiera on również kilka przykładów najważniejszych cech. Najlepsze jest to, że możesz pobrać PDF arkusza do wydrukowania i wykorzystania we własnym zakresie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane